Kyläyhdistyksen hallituksen laatima muistutus

Facebooktwittermail

MUISTUTUS  KOSKIEN  JOENSUUN  JETTELIJÄT  RY:N  TOIMILUPAHAKEMUSTA  VESIJETTIRADAN  RAKENTAMISEKSI

Mattisenlahti-Puromäki kylähdistys ry. vastustaa Joensuun Jetteilijät ry:n suunnitelmaa rakentaa vesijettien ajo- ja harjoittelurata Pyhäselälle Lautasuo- Mattisenlahti vesialueelle hakijan osoittamaan karttapaikkaan. Kyläyhdistyksemme katsoo, että Liperin kunnan elinympäristojaoksen tulee hylätä hakijan toimintalupahakemus kokonaisuudessaan. Perusteina kyläyhdistyksemme esittää mm. seuraavia asioita :

  1. Hakemus on poikkeuksellisen vaillinainen ja pelkistetty, mahdollinen häiriöosiossa hakija viittaa vain meluhaittaan. Hakija esittää, että jettien melutaso jää  alle vesien äärellä vallitsevaa taustamelua.Tästä ei ei ole olemassa  tutkimustietoa. Hakija ei mainitse jettien kovaakin ns. ”juijaavaa”-ääntä eli nousevaa ja laskevaa, häiritsevää ja voimakasta ääntä. Tällöin jetit aallokon aikana pomppivat aallonharjalta toiselle. Juuri kesäaikaan Pyhäselällä vallitseva tuulen suunta on eteläinen.
  2. Lautasuo-Mattisenlahti järvialueella on poikkeuksellisen runsas lintukanta. Osa lintulajeista pesii alueella ja osa käyttää sitä ruokintapaikkana. Mm. joutsen on viime vuosien aikana pesinyt alueella ja nuoret joutsenet, jotka eivät vielä pesi käyttävät aluetta ruokintapaikkana. Vesijetit häiritsevät linnuston pesintää ja osa lajeista poistuu alueelta.
  3. Hakemuksessa mainittu vesialue on myös kesäisin harrastekalastajien suosiossa. Mm. vetouistelijat ja verkkokalastajat käyttävät jatkuvasti aluetta. Vesijetit aiheuttavat kalastajille poikkeuksellisen suurta haittaa.
  4. Lautasuo-Mattisenlahti alueella on erittäin paljon jatkuvan asumisen ja mökkiläisten rakennuksia. Vesijetit aiheuttavat merkittävää meluhaittaa ja heikentävät sekä asumisen viihtyisyyttä. Meluhaitta ei pysähdy vain rantarakennuksiin vaan kantautuu kilometrien päähän mantereellekin.
  5. Hakijan esittämällä vesialueella veden syvyys on vain luokkaa 3-4 metriä. Jatkuva vesijettien ajo samalla ”uralla” nostaa pohjasta hiekkaa ja pohjan sedimenttiä. Tämä rehevöittää järveä ja samentaa vettä. Samentunut vesi siirtyy tuulen mukana alueen rannoille ja haittaa rantojen virkistyskäyttöä.
  6. Hakijalla ei ole voimassaolevaa vesialueen omistajan lupaa.
  7. Mattisenlahti-Puromäki kyläyhdistys katsoo, että Joensuuhun rekisteröity yhdistys, jossa on noin 50 jäsentä, ei voi eikä saa aiheuttaa useille sadoille vaikutusalueella asuville ja oleville kuntalaisille niinkin merkittävää haittaa mitä vesijetit aiheuttavat.

Mattisenlahti-Puromäki kyläyhdistys ry.

Pirkko Kainulainen, puheenjohtaja
Matti Koljonen, sihteeri