Terveisiä vuosikokouksesta

Facebooktwittermail

Mattisenlahti-Puromäki kyläyhdistyksen vuosikokous pidettiin Ollilan tuvalla viime sunnuntaina 8.4.2018. Kokouksessa ei noussut esille puheenjohtajaehdokkaita, joten kokous jätti hallituksen puheenjohtajan, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitsematta.  Tilinpäätös vahvistettiin ja nykyiselle hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. Koska uutta hallitusta ei päästä muodostamaan, kokous päätti paikalla olleiden hallituksen jäsenten suostumuksella, että nykyinen hallitus jatkaa toimintaansa rajatusti siihen saakka, kunnes kyläyhdistys järjestää kyläläisille avoimen keskustelutilaisuuden kylätalolla maanantaina 7.5.2018 klo 18.
Tässä tilaisuudessa on tarkoitus miettiä yhdessä kyläläisten kesken yhdistyksen jatkomahdollisuuksia ja toiminnan suuntaa.  Keskustelutilaisuuteen osallistuminen ei sinällään velvoita ketään mihinkään.  Ainoa virallisesti päätettävä asia siellä tulee olemaan uuden sääntömääräisen yleiskokouksen pitäminen. Uudessa yleiskokouksessa tullaan valitsemaan yhdistyksen uusi hallitus, jos halukkaita ehdokkaita löytyy, sekä päättämään muista nyt päättämättä jääneistä asioista.  Jos tilanne ajautuu siihen, että halukkaita yhdistyksen hallituksen tehtäviin ei löydy, toistaiseksi jatkava hallitus selvittää sen varalta avoimeen keskustelutilaisuuteen mennessä ne juridiset tekijät, jotka voivat vaikuttaa yhdistyksen toiminnan lakkauttamiseen.  Näistä taloudellisesti isoimpina asioina ovat Leader-rahoituksella toteutettujen hankkeiden ehdot.
Yleiskokouksessa todettiin, että ideoita toiminnan jatkamiseksi on runsaasti ja että ne palvelevat kaikenikäisiä kyläläisiä. Sillä perusteella ei ole mitään syytä lakkauttaa kyläyhdistystä, vaan sen sijaan jatkaa toimintaa uusilla suuntaviitoilla. Toivottavaa on, että toimintaan löytyy kyläläisiä, jotka haluavat sitoutua toteuttamaan erilaisia omaan harrastuspiiriinsä kuuluvia tapahtumia. Voimme kaikki yhdessä vaikuttaa siihen, että yhdistyksen hallinnon hoitaminen voidaan tehdä toisaalla ja kylän tapahtumat toteuttaa toisaalla.
Kylä on yhteinen asia. Kyläyhdistys on yhteinen asia. Kylä on kyläläistensä näköinen. Toivotan kaikki lämpimästi tervetulleeksi 7.5.2018 klo 18 kylätalolle miettimään, kuinka teemme kyläyhdistyksestä ja kylän toiminnasta itsemme näköisen!
Väistyvänä puheenjohtajana kiitän kaikkia kuluneista vuosista!
Terveisin
Pirkko Kainulainen